Op deze pagina een overzicht van organisaties in Den Haag die zich onder meer bezig houden met eenzaamheidsbestrijding. Wilt u als organisatie vermeld worden op deze pagina, stuur dan uw profiel (max. 150 woorden) plus logo toe naar info@lichtspoordenhaag.nl. Heeft u speciale activiteiten in de decembermaand, dan kunnen deze onder uw profiel worden toegevoegd.

Geen eenzame kerst in Segbroek

Dinsdag 26 december (tweede kerstdag) van 16.00 tot 21.00 uur (entree gratis). Net als voorgaande jaren opent Dienstencentrum Copernicus in Den Haag de deuren voor een bijzondere Kerst. Op Tweede Kerstdag biedt het centrum een gevarieerd programma voor iedereen die zich met Kerst eenzaam voelt of niet thuis wil zijn. Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom voor een gezellige middag waar u buurtgenoten kunt ontmoeten. U kunt genieten van een aantal bijzondere optredens, waaronder een optreden van mannenkoor Vox Rosa en live pianomuziek door pianist Marc Wielart. Voor de liefhebber draaien we ook een bingo. Ook bent u welkom voor een sfeervolle kerstmaaltijd.

www.dccopernicus.nl

Stichting Present

Een brug slaan tussen mensen die iets willen bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als intermediair in vrijwilligerswerk bieden wij zowel groep als individu de mogelijkheid om zich in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Individuele aanmeldingen worden tot nieuwe groepen gevormd. Vrijwilligersgroepen kunnen zich voor een dag(deel) opgeven om te helpen bij maatschappelijke projecten.

www.stichtingpresent.nl

Stichting Prachtmens

Stichting Prachtmens inspireert mensen met elkaar te verbinden en laat zien hoe dat te doen.
Daarnaast verminderen we stigmatisering voor mensen die onzichtbaar lijden.

www.stichtingprachtmens.nl

Hindostaanse ouderen en eenzaamheid

Project Hindostaanse Ouderen en Eenzaamheid (HOE). Stichting You Matter wil met dit project met diverse acties en activiteiten eenzaamheid onder Hindostaanse ouderen in Den Haag aanpakken. Voor met name migranten ouderen geldt dat eenzaamheid een onderschat probleem is. Een groot aantal Hindostaanse ouderen heeft moeite met de invulling van hun dagelijks leven in hun buurt of wijk.

www.stichtingyoumatter.nl

Den Haag komt naar u toe

In uw eigen omgeving, wijk- of clubgebouw, kunt u genieten van een power point presentatie met persoonlijke uitleg en muzikale omlijsting. Ik laat u beelden zien van onze prachtige stad met gebouwen van voor 1940 en met beelden van de nieuwste gebouwen van na 1945 plus alle bijnamen. Ook kunt u genieten van 200 jaar Koningschap, van een virtuele rondgang over het Binnen- en Buitenhof, de Haagse Hofjes en de Haagse Beelden en Herdenkingsmonumenten. Bijzonder is ook de presentatie 200 jaar Scheveningen: Zoals het was – Zoals het nu is.

www.jeannepresenteert.nl

DAB BER, voor alle Hagenaren

DAB DER is een Alevitische Culturele Vereniging. Het doel van DAB-DER is het zodanig ontwikkelen van activiteiten in een eigen centrum dat dit door iedereen kan worden gebruikt. Los van geloof, cultuur en geslacht, is iedereen welkom om gebruik te maken van het centrum. Neem eens een kijkje op de website als je benieuwd bent geworden naar wat DAB-DER voor jou kan betekenen.

www.dabder.nl

Aap Blog Mies, bloggen tegen eenzaamheid

Aap Blog Mies is een platform dat in samenwerking met Humanitas Haagland is gerealiseerd en waarop je binnen een veilige omgeving met anderen kunt bloggen. Op deze plek kun je schrijven wat er op je hart ligt, wie je daadwerkelijk bent, waar jij van droomt en in meer dan honderdveertig tekens vertellen wat jou nu écht bezighoudt. Nergens op het internet is bloggen zo toegankelijk en simpel gemaakt als hier. En, je staat niet alleen.

www.aapblogmies.nl

De Laakse Lente

De Laakse Lente, belangenvereniging voor ouderen

Het hoofdmotto van de Laakse Lente is het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. De helft van het aantal ouderen in de stad is eenzaam. Een derde is kwetsbaar door ziekte of problemen. Dagelijks is er een huiskamerspreekuur waar iedere oudere welkom is. Maandelijks is een grote activiteit bloemschikken of een creativiteit die de Laakse Lente organiseert in het buurthuis.

www.delaakselente.nl

Kompassie, Steunpunt Mentale Gezondheid

Kompassie is er voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid, ook staan wij klaar voor direct betrokkenen. Kompassie heeft informatie, kennis en ervaring in huis die u kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes of het aanpakken van situaties die lastig voor u zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van behandeling, de WMO, sociale contacten, wonen, leren, financiën, werken en nazorg.

www.kompassie.nl

Stichting Dunya, voor uit het buitenland afkomstige ouderen

Op 14 januari 2010 is Stichting Dunya Nederland opgericht met als doel aandacht te vragen voor de vereenzaming en armoede van uit het buitenland afkomstige ouderen. Het bevorderen van de participatie en de emancipatie van Hindoestanen onder ander op het gebied van onderwijs, sport en economie. Het bevorderen van sociale en culturele belangen van Hindoestanen. Het bieden van informatie over politieke thema’s. Het doen bestrijden van (stille) armoede onder de Hindoestanen.

www.stichtingdunyanederland.nl

De Boodschappen Begeleidingsdienst, alles went behalve isolement

De Boodschappen Begeleidingsdienst in Den Haag begeleidt ouderen en mindervaliden die weinig contacten hebben, slecht ter been zijn of zich onveilig voelen met als doel isolement tegen te gaan.
Met deze hulp kunnen ouderen blijven deelnemen aan het dagelijks leven en blijft men in de gelegenheid om andere mensen te ontmoeten. Wekelijks melden zich honderden mensen om met ons te gaan winkelen, voor een uitstapje of een groepsactiviteit. Deelnemers worden thuis opgehaald met een busje en er zijn altijd begeleiders aanwezig om een arm te geven, tassen te dragen of een rolstoel te duwen.

www.bbddenhaag.nl.nl

Sensoor, echte aandacht

In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. Sensoor is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1000 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten.

www.sensoor.nl

Community tegen eenzaamheid

De Haagse Community tegen Eenzaamheid is een platform van ondernemers en bedrijven die naast én met zorg- en welzijnsinstellingen eenzaamheid bestrijden in Den Haag.
De community wordt gevormd door ondernemers en bedrijven uit diverse sectoren die zich samen met vertegenwoordigers van maatschappelijke en belangenorganisaties inzetten om eenzaamheid te bestrijden en voorkomen.

www.communitytegeneenzaamheid.nl

Maatjesproject Vivaldi

We brengen vrijwilligers in contact met mensen tussen de 20 en 65 jaar die zich eenzaam voelen of weinig contacten hebben en in Den Haag of omgeving wonen. Een vrijwilliger biedt een luisterend oor en spreekt af om samen iets leuks buiten de deur te doen. Het contact is wekelijks of om de week gedurende een jaar. Samen wordt gezocht naar meer mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten.

www.projectvivaldi.nl

Stichting Hindustani

Ruimte en mogelijkheden creëren voor iedereen in de samenleving, dáár staat Stichting Hindustani voor. Wij bieden kennis, handvatten én ervaringen om samen onderbouwd aan oplossingen te werken. Stichting Hindustani werkt samen met zelf- en professionele organisaties om zelfmoord, overgewicht, depressie, homohaat, pesterijen, discriminatie tegen te gaan. Voor Stichting Hindustani is geen onderwerp taboe. Sinds 23 mei 2017 heet Stichting Hindustani, Stichting Vobis!

www.stichtinghindustani.nl

Stek, voor stad en kerk

Stek, stichting voor stad en kerk, wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen. Hiertoe voert Stek verschillende projecten uit in Den Haag en directe omgeving. Stek heeft verschillende locaties, waaronder buurt-en-kerkhuizen: plekken voor ontmoeting en ondersteuning

www.stekdenhaag.nl

Indigo Haaglanden

Indigo Haaglanden, onderdeel van de Parnassia Groep, biedt de beste zorg voor psychische klachten, direct en dichtbij én in nauwe samenwerking met u en uw huisarts. Wij werken in deze regio intensief samen met ruim 99 huisartsenpraktijken. Onze medewerkers bieden een samenhangend pakket van preventie, advies en behandeling. Hierdoor is onze zorg kort, efficiënt en gericht op snel herstel. U krijgt zorg in of rondom de praktijk van uw huisarts. Kortdurend (generalistisch) als het kan, langer (specialistisch) als het nodig is.

https://www.indigo.nl/haaglanden/

Koffertijd, verlangen naar vroeger?

Met een koffer vol voorwerpen, muziek, spel, foto’s en filmpjes kunt u samen met mij fijne momenten beleven door het ophalen van herinneringen aan vroeger. Gesprekstof genoeg. Als professionele welzijnsmedewerker kom ik graag bij u thuis of bij uw welzijnsorganisatie met een van mijn koffers om een dagdeel te vullen met activiteiten die gekoppeld zijn aan een thema. – Irma van der Heijden

www.koffertijd.nl

Buddy Netwerk

Buddy Netwerk is een professionele organisatie die zich inzet voor de ondersteuning van volwassenen en kinderen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, ouderen die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben en mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. We duiden onze cliënten aan met de term ‘maatjes’. De ondersteuning van maatjes gebeurt via de inzet van professioneel opgeleide vrijwilligers (buddy’s). Ons motto “tijd, aandacht en versterking” staat centraal in onze dienstverlening.

www.buddynetwerk.nl

Resto VanHarte, hét recept voor een betere buurt!

Overal in het land brengen we mensen in beweging om zelf het heft in handen te nemen en onder de vlag van Resto VanHarte nog meer plekken te creeëren waar generaties, culturen en geloven elkaar kunnen ontmoeten. Buurtwoners koken en eten samen, leren elkaar kennen en dragen zelf bij aan een leefbare buurt. De Resto’s worden gerund door een klein team van professionals, maar de echte drijvende kracht is de inzet van onze vrijwilligers. Hiermee is Resto VanHarte hét recept voor een betere buurt!

www.restovanharte.nl

Xtra, meetellen en meedoen

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

www.xtra.nl

Stichting MOOI, welzijn in de wijk

Welzijnsorganisatie Stichting MOOI is actief in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak en Zoetermeer.
MOOI staat voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu. We ondersteunen bewoners van jong tot oud die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Daarbij worden de talenten en mogelijkheden van mensen benut en geven wij hen de kans om problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk. MOOI werkt nauw samen met partners in onderwijs, zorg, welzijn, wonen, veiligheid, bewonersorganisaties en de gemeente. Wij zijn onderdeel van Xtra welzijn.

www.mooiwelzijn.nl

Florence, gezondheid en zorg

Bij Florence heeft u altijd iets te kiezen. Want wij weten hoeveel meer het leven te bieden heeft als u uw eigen keuzes kunt maken. Juist als het gaat om iets persoonlijks als gezondheid en zorg. Zelf kiezen maakt sterker en minder kwetsbaar. Daarom kunt u bij Florence rekenen op een breed aanbod. En op proactieve en professionele medewerkers die u graag
helpen bij het maken van uw keuze.

www.mooiwelzijn.nl

Mantelkring voor mantelzorgers

Naast de wekelijkse wandelingen zijn er maandelijkse avonden over thema’s die mantelzorgers raken, zoals grenzen aangeven: Hoe weet je waar jouw grenzen liggen? Ook zijn er creatieve salons en bijeenkomsten met deskundigen. Als deelnemers moeilijk een middag of avond van huis kunnen, dan zoeken we een vrijwilliger die een tijd bij de zorgvrager kan zijn.  Niets moet, alles mag, als de mantelzorger er maar blij van wordt.

www.mantelkring.nl

Vraagelkaar is een beweging vol sprankjes geluk

Wat heb jij nodig om jouw leven net een beetje mooier te kleuren? We kunnen geen zorgen bij je wegnemen, maar je wel een klein sprankje geluk laten ervaren. Zou je het fijn vinden om eens te fietsen, te wandelen of naar het theater te gaan met iemand uit de buurt? Of ben je dol op kaarten, maar weet je niet met wie? Vraagelkaar is een hartverwarmende beweging van mensen die iets voor elkaar willen betekenen: samen iets ondernemen of juist iets voor de ander doen wat je leuk vindt om te doen. En waar je die ander een plezier mee doet. Vraagelkaar is lekker spontaan. Iedereen kan meedoen!

www.vraagelkaar.nl

OpenJeHart voor nieuwe vriendschappen

Wilt u graag meer mensen leren kennen en vaker iets met anderen doen? Dan past OpenJeHart bij u: een sociale kring van mensen uit Den Haag die wekelijks bij elkaar komen. We wandelen, gaan soms uit eten, ondernemen leuke dingen en hebben een eigen WhatsApp-groep. Leden krijgen al snel een hecht sociaal netwerk en als dat nodig is durven ze een beroep op elkaar te doen. Mensen leren elkaar zo goed kennen. Als er iets te vieren valt en bij tegenslag zijn ze er voor elkaar. OpenJeHart heeft een lage drempel. Deelnemers kiezen zelf waar ze wel en niet aan meedoen.

www.openjehart.nu